Het paasverhaal

Er was eens, heel, heel lang geleden, een man die Jezus heette en in een plaats woonde die Israël heette. Jezus was een heel bijzondere man omdat hij de Zoon van God was.

Jezus besteedde zijn tijd aan het onderwijzen van mensen over Gods liefde en het verrichten van wonderen zoals het genezen van zieken en het voeden van hongerigen. Veel mensen volgden Jezus en geloofden in hem, maar niet iedereen was er blij mee. De leiders van die tijd waren bang dat Jezus te machtig zou worden en ze wilden van hem af.

Op een dag reed Jezus op een ezel Jeruzalem binnen en veel mensen kwamen naar buiten om hem te begroeten. Ze riepen: “Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer!” Maar de leiders waren boos en jaloers, en ze arresteerden Jezus en zetten hem voor de rechter.

Hij werd schuldig bevonden en ze veroordeelden hem tot de dood door kruisiging. Dit was een vreselijke straf waarbij een persoon aan een kruis werd genageld en achtergelaten om te sterven. Jezus werd aan het kruis genageld en stierf, en zijn volgelingen waren diepbedroefd.

Maar daar houdt het verhaal niet op. Drie dagen later gebeurde er iets opmerkelijks. Jezus’ volgelingen gingen naar zijn graf, waar zijn lichaam was begraven, en ontdekten dat het graf leeg was! Ze waren in de war en bang, maar toen zagen ze Jezus. Hij was opgestaan uit de dood!

Jezus verscheen aan zijn volgelingen en bewees hen dat hij leefde. Hij vertelde hen dat hij moest sterven zodat hun zonden konden worden vergeven, en dat hij uit de dood was opgestaan om te laten zien dat er hoop en nieuw leven was.

En dus vieren christenen over de hele wereld elk jaar Pasen om het ongelooflijke verhaal van Jezus’ dood en opstanding te gedenken. Ze herinneren zich dat, ook al lijken de dingen misschien hopeloos, er altijd hoop en nieuw leven is door Jezus.


Downloads