Waarom hond en kat vijanden zijn

Er waren eens een man en zijn vrouw die een gouden ring hadden. Het was een geluksring en wie hem bezat, had altijd genoeg om van te leven. Maar dit wisten ze niet en daarom verkochten ze de ring voor een klein bedrag. Maar zodra de ring weg was, werden ze steeds armer en armer en wisten ze niet meer wanneer ze hun volgende maaltijd zouden hebben. Ze hadden een hond en een kat, en ook zij moesten honger lijden. Toen besloten de twee dieren om samen te overleggen hoe ze de vroegere voorspoed van hun eigenaren konden herstellen. Uiteindelijk kwam de hond op een idee.

“We moeten de ring terughalen,” zei hij tegen de kat.

De kat antwoordde: “De ring is zorgvuldig opgeborgen in de kist, waar niemand erbij kan.”

“Je moet een muis vangen,” zei de hond, “en de muis moet een gat in de kist knagen en de ring eruit halen. En als ze dat niet wil, zeg dan dat je haar dood zult bijten, en dan zul je zien dat ze het wel doet.”

Dit advies beviel de kat wel en ze ving een muis. Vervolgens wilde ze naar het huis waar de kist stond gaan, en de hond ging met haar mee. Ze kwamen bij een brede rivier. En omdat de kat niet kon zwemmen, nam de hond haar op zijn rug en zwom met haar naar de overkant. Toen bracht de kat de muis naar het huis waar de kist stond. De muis knaagde een gat in de kist en haalde de ring eruit. De kat stopte de ring in haar mond en ging terug naar de rivier, waar de hond op haar wachtte en met haar mee zwom naar de overkant. Toen gingen ze samen op weg naar huis om de geluksring naar hun meester en meesteres te brengen. Maar de hond kon alleen over de grond rennen; als er een huis in de weg stond, moest hij er altijd omheen. De kat klom echter snel over het dak en zo bereikte ze het huis veel eerder dan de hond, en bracht de ring naar haar meester.

Toen zei haar meester tegen zijn vrouw: “Wat is die kat een goed beest! We zullen haar altijd genoeg te eten geven en voor haar zorgen alsof ze ons eigen kind is!”

Maar toen de hond thuiskwam, sloegen ze hem en scholden ze hem uit omdat hij niet had geholpen om de ring weer thuis te brengen. En de kat zat bij de haard, spinde en zei geen woord. Toen werd de hond boos op de kat omdat ze hem zijn beloning had afgenomen, en toen hij haar zag, achtervolgde hij haar en probeerde hij haar te pakken.

En sinds die dag zijn de kat en de hond vijanden.


Downloads