Het paard, de jager en het hert

Er was ruzie ontstaan tussen het paard en het hert, dus het paard ging naar een jager om zijn hulp te vragen om wraak te nemen op het hert.

De jager stemde toe, maar zei: “Als je het hert wilt overwinnen, moet je me toestaan dit stuk ijzer tussen je kaken te plaatsen, zodat ik je met deze teugels kan leiden, en sta toe dat dit zadel op je rug wordt geplaatst zodat ik standvastig op je kan blijven zitten, terwijl we de vijand achtervolgen.

Het paard stemde in met de voorwaarden en de jager zadelde en beteugelde hem al snel. Toen, met de hulp van de jager, overwon het paard spoedig het hert en zei tegen de jager: “Stijg nu af en haal die dingen uit mijn mond en van mijn rug.”

“Niet zo haastig, vriend,” zei de jager. “Ik heb je nu net onder de duim en het spoor, en ik geef er de voorkeur aan jou te houden zoals je nu bent.”


Downloads