De oude Leeuw

Een Leeuw was heel oud geworden. Zijn tanden waren weggesleten. Zijn ledematen konden hem niet langer dragen, en de Koning der Dieren was inderdaad erg zielig toen hij hijgend op de grond lag, op het punt te sterven.

Waar waren zijn kracht en zijn vroegere gracieuze schoonheid nu gebleven?

Toen zag een everzwijn hem, stormde op hem af en stak hem met zijn gele slagtand. Een stier vertrapte hem met zijn zware hoeven. Zelfs een verachtelijke ezel liet zijn hielen vliegen en balkte zijn beledigingen in het gezicht van de Leeuw.


Downloads