De Leeuw, de Beer en de Vos

Net op het moment dat een grote beer een verdwaald lammetje te grazen wilde nemen, sprong er vanaf de andere kant een leeuw tevoorschijn die dezelfde prooi wilde pakken. De twee vochten als razenden voor het lammetje, totdat ze allebei zo gewond waren dat ze op de grond vielen en niet meer verder konden vechten.

Juist op dat moment, kwam er een vos aanrennen. De vos greep het lammetje en maakte zich uit de voeten. De beer en de leeuw konden niets anders dan woedend toekijken.

“Het had zoveel beter geweest”, zeiden ze tegen elkaar, “als we vriendelijk met elkaar gedeeld hadden.”

=

Downloads