Twee Geiten

Twee Geiten ontmoetten elkaar toevallig, toen ze vrolijk aan het dartelen waren op de rotsachtige hellingen van een bergvallei. Ze bevonden zich ieder aan één kant van een diepe kloof. Door de kloof stroomde een machtige bergstroom.

De stam van een omgevallen boom vormde de enige manier om de kloof over te steken.
Maar zelfs eekhoorns konden de oversteek, over deze dunne boomstam, niet veilig maken.

Het smalle pad zou zelfs de dappersten hebben doen beven.
Maar onze Geiten kenden geen angst.
Hun trots stond niet toe dat de één voor de ander opzij ging.

Eén Geit zette haar voet op de boomstam. De andere Geit deed hetzelfde.
In het midden ontmoetten ze elkaar, hoorn aan hoorn.
Geen van beiden wilde toegeven en zich ook maar een centimeter bewegen.
Dus…..vielen ze allebei naar beneden en werden opgeslokt door de brullende stroom, beneden in de kloof.


Downloads