De Wolf, het kleine Geitje en de Moedergeit

Een Moedergeit wilde op een ochtend naar de markt gaan om proviand te halen voor haar huishouden, dat slechts uit haar kleine geitenzoontje en haarzelf bestond.

“Pas goed op het huis, mijn zoon”, zei ze tegen het kleine Geitje terwijl ze de deur zorgvuldig op slot deed. “Laat niemand binnen, tenzij hij je dit wachtwoord zegt: ‘”Weg met de Wolf en alle wolven die er bestaan.”

Toevallig loerde er net een hongerige Wolf in de buurt rond en hoorde wat de Moedergeit had gezegd. Dus zodra de Moedergeit uit het zicht was, draafde hij naar de deur en klopte aan.

“Weg met de Wolf en alle wolven die er bestaan”, zei de Wolf zachtjes.

Het was het juiste wachtwoord, maar toen het kleine Geitje door een kier in de deur gluurde en de schimmige gestalte buiten zag, voelde hij zich helemaal niet op zijn gemak.

“Laat me een witte poot zien”, zei hij, “anders laat ik je niet binnen.”

Een witte poot kunnen natuurlijk maar weinig wolven laten zien, en dus moest de Wolf net zo hongerig vertrekken als hij was gekomen.

“Je kunt er echt nooit zeker van zijn” zei het kleine Geitje toen hij de Wolf naar het bos zag gaan.


Downloads