De ijdele kauw en zijn verloren veren

Een kauw vloog per toeval over de tuin van de koning. Daar zag hij iets heel bijzonders, met verwondering en jaloezie keek hij naar de koninklijke Pauwen met hun prachtige verenkleed.

Nu was de zwarte Kauw niet een erg mooie vogel en ook niet erg verfijnd in gedrag. Maar hij had zichzelf overtuigd dat het enige wat hij nodig had om te passen in de verenging van de Pauwen, een mooie vacht als die van hen. Dus hij pakte wat gevallen veren van de Pauwen van de grond en stak ze tussen zijn eigen zwarte veren.

Gekleed in deze geleende opsmuk stapte hij verheven tussen de vogels van zijn eigen soort. Toen vloog hij naar de tuin met de Pauwen. Maar ze zagen al snel wie hij was. Boos om zijn bedrog, vlogen ze hem aan en plukte alle geleende veren van hem af, en ook een paar van zijn eigen veren.

THE VAIN JACKDAW

De arme Kauw keerde verdrietige terug naar zijn voormalige vrienden. Daar wachtte een andere onaangename verrassing op hem. Ze waren zijn superieure gedrag tegenover hen niet vergeten. En om hem te straffen, joegen ze hem weg met een regen van pikken en spotten.


Downloads