De Aap en de Kat

Er leefden eens een Aap en een Kat samen als huisdieren in een huis. Ze waren goede vrienden en kwamen voortdurend in allerlei gekke situaties terecht.

Waar ze, meer dan aan iets anders, aan leken te denken, was iets te eten te krijgen. Het maakte hen niet zoveel uit hoe ze aan het eten kwamen, als ze het maar kregen.

Op een dag zaten ze bij het vuur en keken naar een paar kastanjes die in de haard werden geroosterd. Nu was het nog de vraag hoe ze aan de kastanjes konden komen.

“Ik zou ze heus graag pakken”, zei de Sluwe Aap, ‘maar jij bent echt veel handiger in zulke dingen dan ik. Als jij ze uit het vuur haalt, zal ik ze onder ons verdelen. “

De Kat strekte haar poot heel voorzichtig uit, duwde wat sintels opzij en trok toen haar poot weer heel snel terug. Daarna probeerde ze het nog een keer. Deze keer trok ze een kastanjehelft uit het vuur. Na de derde poging haalde ze de kastanje uit het vuur tevoorschijn. Zo ging het, van vooraf aan, een paar keer voor ze weer een kastanje had. Telkens schroeide ze daarbij haar poot hevig. Zo snel als de Kat de kastanjes uit het vuur trok, at de Aap ze op.

Toen kwam de heer des huizes binnen en de boefjes renden snel weg. De Kat met een verbrande poot maar zonder kastanjes. Men zegt dat vanaf die tijd een Kat tevreden is met muizen en ratten en niets meer met een Aap te maken wil hebben.


Downloads