Hercules en de Voerman

Een boer reed na hevige regenval met zijn wagen over een modderige weg. Zijn paarden konden de wagen amper vooruit trekken door de dikke modder. Op een gegeven moment zakte één van de wielen zo ver weg, dat de wagen vast kwam te zitten.

De boer klom vanuit zijn stoel naar beneden, ging naast zijn wagen staan en keek naar het wiel, maar deed niet de minste moeite om het wiel uit de modder te bevrijden. Het enige dat hij deed, was mopperen dat hij zoveel pech had en de Griekse god Hercules, bekend om zijn kracht, om hulp smeken.

Het schijnt, dat Hercules toen daadwerkelijk is verschenen en zei: ‘Boer, zet je schouder tegen het wiel en moedig je paarden aan. Denk je dat je die wagen uit de modder kunt krijgen door er simpelweg naar te kijken en mopperen? Hercules helpt je alleen, als je zelf ook moeite doet.’

Toen zette de boer zijn schouder tegen het wiel, spoorde de paarden aan en de wagen wipte zo uit de modder. Even later kon de boer weer tevreden verder rijden en hij had een belangrijke les geleerd.


Downloads