De man en de sater

Lang geleden ontmoette een man een sater in het bos en slaagde erin vriendschap met hem te sluiten. De twee werden al snel de beste kameraden en woonden samen in de hut van de man. Maar op een koude winteravond, terwijl ze naar huis liepen, zag de sater de man op zijn vingers blazen.

“Waarom doe je dat?” vroeg de sater.

“Om mijn handen te verwarmen,” antwoordde de Man.

Toen ze thuiskwamen, maakte de man twee kommen pap klaar. Deze zette hij gloeiend heet op tafel en de kameraden gingen heel opgewekt aan tafel zitten om van de maaltijd te genieten. Maar tot grote verbazing van de sater begon de man in zijn kom pap te blazen.

“Waarom doe je dat?” vroeg hij.

“Om mijn pap af te koelen,” antwoordde de man.

De sater sprong haastig overeind en liep naar de deur.

“Tot ziens,” zei hij, “ik heb genoeg gezien. Een kerel die warm en koud in één adem blaast, kan geen vriend van mij zijn!”


Downloads