De Hazen en de Kikkers

Zoals je weet zijn hazen erg angstige beesten. Zelfs een kleine schaduw, laat ze schrikken en dan rennen ze in angst naar hun verstopplaats. Op een dag zeiden ze tegen elkaar: “Misschien is het beter om niet te leven, dan in zoveel angst te leven.” 

Terwijl ze het hier met elkaar over hadden, hoorden ze een geluid en stuifden ze naar hun hol. Onderweg liepen ze langs een vijvertje waar een kikkerfamilie op de oever zat. De kikkerfamilie schrok enorm van de hazen en sprong zo snel als ze konden in de modder. 

“Kijk!” riep één van de hazen. “Misschien is het zo slecht nog niet voor ons. Deze kikkers zijn namelijk zelfs voor ons bang!” 


Downloads