Chicken Little

Heb je wel eens het verhaal gehoord van Chicken Little, die de hele buurt op stelte zette met haar dwaze paniek?

Wel, het gaat als volgt: Chicken Little was rond aan het rennen in een tuin waar ze niet thuishoorde. Ze rende onder een rozenstruik door en er viel een blaadje op haar staart. Ze schrok hier zo door, dat ze snel wegrende naar Kip Penhok.

“Oh Kip Penhok”, zei ze, “de lucht valt naar beneden!” “Maar, Chicken Little, hoe kom je daarbij?” “Ik heb het met mijn eigen oren gehoord, met mijn eigen ogen gezien en ik voelde het op mijn staart.” “In dat geval”, zei Kip Penhok, “laten we zo snel mogelijk maken dat we wegkomen.”

chicken little sprookje

Dus renden ze allebei totdat ze Duck Geluk tegenkwamen. “Oh, Duck Geluk”, zei Kip Penhok, “de lucht valt naar beneden!” “Hoe kom je daarbij?”, vroeg Duck Geluk. “Chicken Little vertelde het mij.” “Hoe weet jij dat, Chicken Little?” “Ik heb het met mijn eigen oren gehoord, met mijn eigen ogen gezien en ik voelde het op mijn staart.” “Oh nee, laten we dan rennen”, zei Duck Geluk.

En zo renden ze gedrieën verder totdat ze Gans Dans tegenkwamen. “Oh, Gans Dans”, zei Duck Geluk, “de lucht valt naar beneden!” “Maar, Duck Geluk”, zei Gans Dans, “hoe kom je daarbij?” “Kip Penhok vertelde het mij.” “Kip Penhok, hoe weet jij dat?” “Chicken Little vertelde het mij.” “Maar Chicken Little, hoe weet jij dat?” “Ik heb het met mijn eigen oren gehoord, met mijn eigen ogen gezien en ik voelde het op mijn staart.” “Ren, Ren! Zo snel als je kunt”, riep Gans Dans.

En ze begonnen weer te rennen totdat ze Poen Kalkoen tegenkwamen. “Oh, Poen Kalkoen!”, zei Gans Dans, “de lucht valt naar beneden.” “Maar Gans Dans”, zei Poen Kalkoen, “hoe weet je dat?” “Duck Geluk vertelde het mij.” “Duck Geluk, hoe weet jij dat dan?” “Kip Penhok vertelde het mij.” “Maar Kip Penhok, hoe kom jij daarbij?” “Chicken Little vertelde het mij.” “Chicken Little, hoe weet jij dat?” “Hoe kan ik het niet weten?”, zei Chicken Little. “Ik heb het met mijn eigen oren gehoord, met mijn eigen ogen gezien en ik voelde het op mijn staart.” “Oh, kom snel, ren!”, zei Poen Kalkoen.

verhaal chicken little

Allen begonnen in blinde paniek te rennen totdat ze Vos de Klos tegenkwamen. “Oh, Vos de Klos!”, zei Poen Kalkoen, “de lucht valt naar beneden.” “Van wie heb je dat?”, zei Vos de Klos. “Gans Dans vertelde het mij”, zei Poen Kalkoen. “Van wie heb jij het Gans Dans?” “Duck Geluk vertelde het mij.” “En wie vertelde het aan jou, Duck Geluk?” “Kip Penhok zei het mij.” “En van wie heb jij het, Kip Penhok?” “Chicken Little vertelde het mij.” “Chicken Little, hoe weet jij het?” “Ik heb het met mijn eigen oren gehoord, met mijn eigen ogen gezien en ik voelde het op mijn staart.” “Och, haast je”, zei Vos de Klos, “kom snel in mijn hol!”

Vos de Klos opende de deur van zijn hol en Poen Kalkoen rende naar binnen. Toen ze naar binnen liep, at Vos de Klos haar snel op. Daarna ging Gans Dans naar binnen en ook zij werd opgegeten. Toen volgde Duck Geluk, en Vos de Klos at ook haar op. Daarna kwam Kip Penhok en ook zij werd opgegeten. Tot slot volgde Chicken Little en ook zij werd opgegeten. Allen waren nu opgegeten door Vos de Klos en dat alles door een dwaze angst van Chicken Little.


Downloads