Het Wonder Van De Oliekruik

Er was eens een klein groepje dappere krijgers in het land Israël genaamd de Makkabeeën. Ze vochten tegen een kwaadaardige koning die probeerde hen te dwingen hun religie te vergeten en andere goden te aanbidden. De Makkabeeën waren vastbesloten om hun geloof te behouden en ze bleven vechten, ook al waren ze in de minderheid.

Op een dag slaagden de Makkabeeën erin de kwaadaardige koning te verslaan en de heilige tempel in Jeruzalem terug te veroveren. Ze waren dolblij, maar ze realiseerden zich al snel dat ze maar genoeg olie hadden om de menora van de tempel maar voor één nacht aan te steken. Het zou acht dagen duren om meer zuivere olie te bereiden, maar zo lang hadden ze niet.

De Makkabeeën baden tot God voor hulp, en op wonderbaarlijke wijze ging de olie niet één maar acht dagen mee. Dit werd gezien als een teken van God dat hij bij de Makkabeeën was, en het werd de basis voor de feestdag Chanoeka.

Om deze wonderbaarlijke gebeurtenis te vieren, steken mensen acht nachten lang kaarsen aan op een menora. Elke avond voegen ze een kaars toe aan de menora, totdat alle acht de kaarsen branden. Dit is een herinnering aan het wonder van de olie en de kracht van het geloof.

Chanoeka is een tijd van vreugde, viering en de herinnering aan het wonder dat God voor de Makkabeeën heeft verricht. Het is een tijd om dankbaar te zijn voor de zegeningen in ons leven en om te blijven geloven in God, ongeacht de uitdagingen waarmee we te maken krijgen.


Downloads