Doe wat je kan

Er was eens een boer die een groot maïsveld had; hij ploegde het, plantte het koren en wiedde het met grote zorg. Hij was afhankelijk, voor de onderhoud van zijn gezin, van de oogst. Maar nadat hij hard had gewerkt, zag hij dat de maïs begon te verdorren en slap werd en hij begon te vrezen voor zijn oogst. Hij wist dat de oogst regen nodig had. Hij voelde zich erg bedroefd en ging elke dag langs om naar zijn maïs te kijken en te zien of er enige hoop op regen was.

Op een dag, terwijl hij naar de lucht stond te kijken, bijna wanhopig, zagen twee kleine regendruppels in de wolken boven zijn hoofd hem, en de een zei tegen de ander: “Kijk die boer, ik heb medelijden met hem, hij heeft zoveel moeite gedaan voor zijn korenveld, en nu droogt het op; ik wou dat ik hem kon helpen.”

“Ja,” zei de ander, “maar jij bent maar een kleine regendruppel. Wat kun je doen? Je kunt niet eens een heuveltje nat maken.”

“Nou,” zei de eerste, “ik kan natuurlijk niet veel doen, maar ik kan de boer in ieder geval een beetje opvrolijken en ik ben vastbesloten mijn best te doen; ik zal het proberen. Ik zal naar het veld gaan om mijn goede wil te tonen, ook als ik niet meer kan doen dan dat.”

De eerste regendruppel was nog maar net op weg naar het veld of de tweede zei: “Als jij gaat, geloof ik dat ik ook ga; hier kom ik.”

En daar vielen de regendruppels – een viel op de neus van de boer en een ander viel op een maïsstengel. “Lieve hemel”, zei de boer terwijl hij zijn vinger op zijn neus legde, “wat is dat? Een regendruppel! Waar komt die vandaan? Ik geloof dat het echt gaat regenen.”

Tegen die tijd waren er heel veel regendruppels samengekomen om te horen waar hun metgezellen over spraken, en toen ze zagen dat ze de boer gingen aanmoedigen en de maïs water gingen geven, zei er nog een: “Als jullie zo’n goede daad gaan doen, dan ga ik ook”, en de volgende kwam naar beneden.

“En ik,” zei een ander, “en ik”, enzovoorts, enzovoorts, totdat er een hele regenbui kwam, en het koren werd bewaterd, en het groeide en rijpte – allemaal omdat de eerste kleine regendruppel vastbesloten was om te doen wat het kon.


Downloads