Carevo Novo Odelo

Bio jednom jedan car koji je toliko voleo novu odeću da je sav svoj novac trošio na nju. Najviše od svega je voleo da pokazuje svoja nova odela! Jednoga dana u palatu su došla dva prevaranta. Predstavili su se kao tkači i rekli da mogu da naprave posebnu nevidljivu tkaninu. Prema njihovim rečima, glupi i nepošteni ljudi nisu mogli da vide tu tkaninu.

Car je zaključio da bi bila odlična ideja da kupi tu tkaninu. Na taj način bi otkrio ko je od njegovih podanika nepošten ili glup. Dao je prevarantima mnogo novca i oni su počeli da tkaju. Naručili su najlepše tkanine i pretvarali se da se jako trude, ali zapravo su sav novac stavili u svoj džep i nisu istkali apsolutno ništa!

Posle nekog vremena, car je bio radoznao da vidi da li je njegova nevidljiva odeća spremna. Bio je pomalo nervozan. Šta ako ni on sam nije mogao da vidi novu odeću?! Tako da je odlučio da prvo pošalje jednog pametnog čoveka. Kada je pametni čovek video prazne razboje, bio je šokiran: “Oh ne, nema se šta videti.” Ali nije rekao ništa naglas.

Prevaranti su mu pokazali odeću. Ali on, naravno, opet ništa nije video. Pomislio je: “Zar sam tako strašno glup? Niko nikad ne sme da sazna za ovo”. Pa reče caru da je odelo jako lepo. Tkalci su se zadovoljno smejuljili. Tražili su još novca i sve to opet stavili u svoj džep.

Zatim car pošalje poštenog čoveka. Ali ni ovaj čovek, naravno, nije video ništa. Bio je siguran da nije glup, pa je zaključio da mora da je nepošten. Naravno, to niko nije smeo da sazna. Pošten čovek se isto pretvarao da je iskren i rekao je da je odeća jako lepa.

Tada je car otišao da se lično uveri. Sa sobom je poveo mnogo ljudi, uključujući pametnog i poštenog čoveka. Rekli su:”Pogledajte, Vaše veličanstvo, kako je lepo to odelo!” Mislili su da ostali ljudi iz careve pratnje mogu da je vide.

Car je pomislio: “Ne vidim ništa. Jesam li glup ili nepošten? To bi stvarno bilo strašno”. Pa se i on pretvarao da vidi odelo. Niko iz careve pratnje nije video ništa, ali su svi rekli da je odelo baš lepo.

Sutradan je bila svečana povorka. Čitavu noć pre toga, varalice su se pretvarale da vredno rade. Ujutro su car i njegovi dvorani ponovo otišli ​​da ih vide, a tkalci su rekli: „Odelo je lagano poput paučine, izgleda kao da ne nosite ništa, ali to je upravo ono što ga čini tako raskošnim.

Svi su se divili iako niko ništa nije mogao da vidi, jer se nije imalo šta videti. Car je skinuo staro odelo i obukao „novo odelo“. U ogledalu nije mogao da vidi ništa, ali svi su vikali:”Kako je lepo to odelo!”

Napolju je kraljevska kočija bila spremna za povorku. “Pogledajte moje novo odelo”, reče car “zar mi ne odgovara?” Lakeji su morali da podignu odoru i pretvaraju se da vide odelo.

Krenula je carska povorka sa carem u novom odelu. Svi ljudi na ulici su vikali kako je novo odelo lepo i kako je šlep odore dugačak! Niko nije želeo da pokaže da ne vidi baš ništa, jer bi to značilo da su glupi ili nepošteni.

Iznenada, jedno malo dete poviče: “Car je go!” I ubrzo se proširila vest da je car go.

Svi ljudi su počeli da viču kako car nema nikakvu odeću na sebi. Kada je to car čuo, poverovao je da su ljudi u pravu, ali da bi bilo bolje ako bi se pretvarao da je obučen. I tako su njegovi lakeji samo nastavili da podižu njegovu odoru.


Downloads