Dečje priče o samopožrtvovanju

Dečje priče o samopožrtvovanjuČitanje dečje priče o samopožrtvovanju za djecu može im pomoći da razviju više altruističnu i suosjećajnu prirodu. Ove priče također mogu pružiti djeci uzore na koje se mogu ugledati i pomoći im da shvate važnost nesebičnosti. Jedna od najpoznatijih priča o žrtvovanju je ona o Isusu Kristu. U ovoj priči, Isus je žrtvovao svoj život kako bi spasio čovječanstvo od njihovih grijeha. Ova priča uči djecu da je za opće dobro moguće žrtvovati sve i da je to ponekad jedini način da se nešto promijeni. Druga priča o žrtvovanju je priča Majke Tereze.

U ovoj priči, Majka Tereza je posvetila svoj život pomaganju siromašnima i potrebitima. Žrtvovala je svoje udobnosti kako bi se uverila da drugi imaju ono što im je potrebno. Ova priča uči djecu da je moguće staviti druge ispred sebe i da to može biti veoma korisno iskustvo. Konačno, priča o Gandiju je još jedan odličan primjer žrtvovanja. U ovoj priči, Gandhi se odrekao svog udobnog života kako bi se izborio za prava svih ljudi. Žrtvovao je sopstvenu sigurnost i dobrobit kako bi napravio razliku u svijetu. Ova dečje priče o samopožrtvovanju uči djecu da je moguće zauzeti se za ono u šta vjerujete, čak i ako to znači žrtvovanje.

Sve naše priče i bajke za laku noć su besplatne i dostupne kao audiopriča, pdf (za štampanje) i e-knjiga (za preuzimanje).