Bajke o karmi

Bajke o karmiU pričama se često govori o karmi kao da je to neka magična sila koja određuje našu sudbinu. Ali šta je zapravo karma? Karma se često opisuje kao princip uzroka i posledice. U hinduizmu i budizmu, karma je sila koja pokreće ciklus ponovnog rađanja. Naši postupci u ovom životu određuju našu sudbinu u sljedećem životu, i tako dalje, sve dok ne dođemo do prosvjetljenja. Postoje mnoge bajke o karmi, i drevne i moderne.

Neke su moralne priče, koje nas uče da će dobra djela biti nagrađena, a loša kažnjena. Drugi su mističniji, pokazujući nam kako zakon karme može djelovati na misteriozne načine. Bez obzira vjerujemo li u karmu ili ne, ove bajke o karmi mogu biti ugodne i provokativne na razmišljanje. Podsjećaju nas da naši postupci imaju posljedice i da trebamo paziti šta radimo. Takođe nam pokazuju da se ponekad stvari dešavaju s razlogom, čak i ako ga u tom trenutku ne razumijemo.

Sve naše priče i bajke su besplatne i dostupne kao audiopriča, pdf (za štampanje) i e-knjiga (za preuzimanje).