Dečje priče o bahatosti

Dečje priče o bahatostiJedna od najpoznatijih dečje priče o bahatosti je grčki mit o Narcisu. Narcis je bio zgodan mladić koji se zaljubio u svoj odraz u lokvi vode. Bio je toliko zaljubljen u sebe da se izgubio i umro, ne shvatajući da je njegova sopstvena sujeta bila njegova propast. Moral priče o Narcisu je da moramo paziti na svoju vlastitu važnost. Ne smijemo dozvoliti da naš ego ometa naše odnose s drugima, inače ćemo završiti sami i nesretni. Još jedna poznata priča o aroganciji je biblijska priča o Luciferu. Lucifer je bio anđeo koji je postao arogantan i odlučio da zaslužuje da bude Bog. Bio je zbačen s neba i postao sotona, vladar pakla.

Moral priče o Luciferu je da ponos dolazi prije pada. Oni koji su previše ponosni biće na kraju poniženi. Postoje i mnoge priče o ljudima koji su prevazišli svoju aroganciju. U priči o izgubljenom sinu, mladić koji je arogantan i sebičan shvaća zabludu na svom putu i vraća se svojoj porodici. Oprošteno mu je i dočekan je raširenih ruku. U priči o feniksu, mitskoj ptici koja se diže iz pepela vlastite smrti, feniks predstavlja trijumf nade nad arogancijom. Feniks simbolizira ponovno rođenje i obnovu, te ideju da čak i nakon što smo pogriješili, možemo početi iznova. Arogancija je karakterna mana koja je i destruktivna i fascinantna. To je znak upozorenja da moramo paziti na vlastiti ego, ali je i podsjetnik da se čak i najarogantniji ljudi mogu promijeniti i biti im oprošteno.

Sve naše dečje priče o bahatosti i bajke su besplatne i dostupne kao audiopriča, pdf (za štampanje) i e-knjiga (za preuzimanje).