Verhaaltjes voor Logopedisten

Verhaaltjes voor LogopedistenDeze pagina verhaaltjes voor Logopedisten is samengesteld in samenwerking met Sandra van der Vorm. O.a. werkzaam als S.I. therapeut, hoofd afdeling Logopedie ziekenhuis en als gespecialiseerd Logopedist lid van de NVLF.

Kinderen die elke dag 5 minuten voorgelezen worden, krijgen een additionele taalinput van 300.000 woorden per jaar. Dit heeft een positieve impact op de taalontwikkeling en lees- en schrijfvaardigheid. Tevens helpt het kinderen om emoties te begrijpen en om over moeilijke onderwerpen te praten. Tot slot verrijken verhalen de fantasie, verbreden ze de leefwereld en draagt een voorleesmoment bij aan de relatie tussen ouder en kind. 

Uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat vrijwel alle ouders voorlezen belangrijk vinden, maar dat er soms barrières zijn om het ook daadwerkelijk te doen. Zo hebben ouders soms zelf moeite met lezen of is Nederlands niet de moedertaal. In andere gevallen is er een toegankelijkheids barrière of spelen vermoeidheid en tijdgebrek een rol.  

Het Kohnstamm Instituut concludeerde daarom dat: “Gezinnen met jonge kinderen vrij toegang zouden moeten hebben tot een website met digitale prentenboeken.”

De website Ririro.com/nl heeft zodoende als missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot verhalen. Alle verhaaltjes zijn online te lezen, luisteren, downloaden en printen. Er is een divers aanbod zodat elk kind iets kan vinden dat aansluit bij zijn of haar interesses en leefwereld. Tevens zijn de verhalen beschikbaar in zo’n tien andere talen en kun je verzoeken indienen voor nieuwe thema’s of talen. 

Alle verhaaltjes zijn vrij te gebruiken voor logopedisten. Een selectie van onze favorieten: